Vrienden van het Huizeke vzw

NIEUWS


Vossenplein, 23

1000 Brussel
Tel. : 02/511.15.77
Fax : 02/503.44.25
E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

------------------------------------------------------------------------------------------

Huiswerk: hoe help ik mijn kind?

Samen met ouders en studenten van de lerarenopleiding ontwikkelden wij een handige hulpkit voor ouders en kinderen. Er zit een overzichtelijk en herbruikbaar werkblad in om je schooldag thuis verder af te werken: even ontspannen, klaar voor de start, controleren en bemoedigen (er zitten handige beloningskaartjes bij). Bovendien bevat de kit ook een 5-stappenplan bij toetsen. Alles werd vorm gegeven door De Aanstokerij (het vroegere Centrum voor Informatieve spelen)

Wil jouw vereniging of oudergroep hiermee aan de slag? Wij komen graag een vorming geven aan de ouders over het gebruik van deze kit (2 uur). Het materiaal is na de vorming te koop.


* Voorstelling resultaten Schoolpoortwerking en kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden"

Op dinsdag 19/9 werden in het Huizeke de resultaten van de schoolpoortwerking (thesis Sara Mariën) én de kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden" (samenwerking Olivia Demonie en Sara Marië - film van de hand van Joeri Verbesselt) aan het publiek voorgesteld.

De resultaten van het onderzoek kunt u hier nalezen, een korte versie van de film is hier te bekijken.  In het kader van een bezoek aan Vrienden van het Huizeke kunt u ter plaatse de volledige versie zien.


* Reactie op wanpraktijken binnen Samusocial

De voorbije dagen verschenen in enkele Vlaamse kranten verontrustende artikels over wanpraktijken binnen de Samusocial (o.a. HLN, BRUZZ, Het Nieuwsblad).  Onze Raad van Bestuur heeft gevraagd onderstaande reactie te publiceren.  Jullie giften aan Vrienden van het Huizeke worden wél besteed aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn...

Ongetwijfeld hebben jullie via de pers vernomen dat bestuurders van “Samusocial” zitpennigen opstrijken die 1/3 van het budget van de giften bedragen.

De bestuurders van “vzw Vrienden van het Huizeke” vinden deze praktijk ontoelaatbaar.

Wij benadrukken dat het bestuur van Vrienden van het Huizeke, zoals zoveel anderen die actief zijn in onze vereniging, zich belangeloos en op zuiver vrijwillige basis inzet.

Daarom wensen wij ons expliciet te distantiëren van zulke praktijken die helaas weer eens schering en inslag blijken te zijn ook bij mensen met een politiek mandaat. 

Namens de Raad van Bestuur

Michel  De Brabander, voorzitter VZW Vrienden van het Huizeke


* Op hun startdag van 26/1 werd onze eigenste Ann Milis voorgesteld als nieuwe co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, samen met Marc Jans.  Ann en Marc zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten.  Wij wensen hen alvast veel succes !  Bekijk hier het gesprek met Ann Milis en Marc Jans.


* 'Karen Damen en James Cooke krijgen wind van voren van mensen die werken met échte armen'.  Bekijk hier de reportage (bron : Het Laatste Nieuws).


* Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het
goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.
Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen.  Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info
@vrienden-huizeke.be


* Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.

Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, kunnen wij voor de komende twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder zal helpen ontwikkelen.

Gezocht : Werkingsmiddelen voor de oudergroep ! Lees er hier meer over.
Onlangs in de actualiteit : interview met de schoolpoortwerkers in Brussel Deze Week.
Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


* Koningin Mathilde bezocht het Huizeke in maart 2014

Bekijk ook de speciale uitzending van Koppen (van 3/12/2014) over 'Ik, Filip', met o.a. het bezoek van Koningin Mathilde aan het Huizeke.