SPW actueel

VACATURE SCHOOLPOORTWERKER 

Indiensttreding vanaf 1 september 2018
Bekijk de volledige vacature onderaan deze pagina! (PDF)

Takenpakket:

• ondersteunen van ouders met bijzondere aandacht voor kansarmen

• Sensibiliseren en ondersteunen van het team van leerkrachten inzake omgaan met kansarmoede

• samenwerking met andere onderwijspartners, Brussels Platform Armoede en welzijnspartners

• binnen dit project: samenwerken en ondersteunen van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Dit alles doe je door dagelijks mee aan de schoolpoort te staan, kansarme ouders individueel te begeleiden naar relevante onderwijs-en/of hulpverleningsdiensten, groeps-en vormingswerk aan te bieden en de relatie tussen ouders en buurt mee te versterken.Vlaams Minister van armoedebestrijding Homans keurde ons project goed waarbij de schoolpoortwerkers nog twee jaar aan de schoolpoort kunnen staan. Zij moeten bijkomende aandacht geven aan die gezinnen waar een lage werkintensiteit is. Deze worden toegeleid naar vzw Hobo, waar ze een laagdrempelig werk-en opleidingstraject kunnen volgen.

Een terugkerende vraag en verzuchting van vele ouders in de gezinnen die door de schoolpoortwerkers bereikt worden, is dat zij zoeken naar tewerkstelling, en voorafgaand naar opleidingen. Vaak vinden ze de weg niet naar het aanbod, of staan praktische zaken in de weg (gebruik van PC, gebruik van openbaar vervoer, kinderopvang,…) Ook hier worden heel wat diensten aangeboden, die helaas opnieuw te hoogdrempelig of onbekend zijn. Onze brugfiguren wijzen hen ook hier de weg en gaan desgevallend de eerste keren mee op pad.

Eén van de diensten die zich toegelegd heeft op initiaties op maat van kansarmen, het verwerven van arbeidsattitudes en een intensief “voor-traject” tot werk is Dagcentrum Hobo, gesteund door de VGC en met een samenwerkingsakkoord met Actiris. Met dit project willen we de gezinnen met (zeer) lage werkintensiteit nog intensiever opzoeken door het aanbod uit te breiden naar nog 1 of 2 scholen en alle ouders die we bereiken intensief toeleiden naar Hobo, want ook hier zien we dat ze de weg niet vinden.


We stelden ook vast dat door deelname aan de oudergroepen de mentale weerbaarheid en veerkracht van de ouders vergroot. Zo vonden enkele ouders al werk, oa in de scholen met wie we samenwerken. We dienden zelf ook een aanvraag in als plaatselijk project van opleiding en tewerkstelling, waarbij we de ouders opleiden tot schoolpoortwerker (ervaringsdeskundigen). Hiertoe zijn afspraken met oa het OCMW van Brussel die ons verzekeren dat deze opgeleide ouders gemakkelijker zullen tewerkgesteld worden in vb voor- en naschoolse opvang, als wijkopzichter enz.

Dit is een dubbele win-situatie: kinderen wiens ouders door ons ondersteund worden, krijgen een betere leefomgeving die hun schoolloopbaan vergemakkelijkt. Ouders die de weg naar opleiding of werk vinden, vinden beter hun plaats in de samenleving, hun zelfbeeld wordt positiever, ze zijn tevredener en stralen dit opnieuw af op hun kinderen. Indien de schoolloopbaan van de kinderen optimaler verloopt, kunnen zij de cirkel van kansarmoede en bijbehorende lage werkintensiteit doorbreken.
Ċ
Andy Vandermeersch,
9 aug. 2018 02:23
Comments