Kunst Onder Dak en Foto-atelier

Binnen de Vereniging waar Armen het Woord nemen wordt er onder andere gewerkt rond het thema armoede en cultuur.  Mensen in armoede ondervinden vaak heel wat moeilijkheden om deel te nemen aan cultuur of om de mogelijkheden te vinden zelf cultuur/kunst te maken. Ons project wil bijdragen aan het inventariseren en verminderen van de drempels naar bijvoorbeeld de grote cultuurhuizen en wil ook ruimte geven aan arme kunstenaars.

De tentoonstellingen in Het Huizeke via Kunst onder Dak zijn intussen een traditie, die we graag blijven verzorgen. We zijn verheugd, na al die jaren, nog steeds zoveel enthousiaste artiesten te mogen verwelkomen.

En dan is er het foto-atelier met Vincen Beeckman van Recyclart. Sinds juni 2010 komen we op regelmatige basis samen. Aan de hand van wegwerpcamera’s brengen we onze eigen leefwereld in beeld en doen dit telkens via een andere invalshoek. De thema’s waarmee we totnogtoe werkten zijn: ‘voeding’, ‘vakantie van de Brusselaars’ en ‘sport’.  Momenteel maken we foto’s van het huis van onze fotografen en ook portretten. Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom. Dit atelier zal uitmonden in een tentoonstelling bij Recyclart: van 25/11/2010 tot 26/01/2011 + een tentoonstelling in de KVS van 13/12/2010 tot 16/01/2011.

Tenslotte waren er totnogtoe al enkele andere activiteiten:  In oktober 2009 gingen we naar de Marollenopera. In januari van dit jaar bezochten personeelsleden van de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) het Huizeke. In februari gingen we naar de voorstelling “Missie” in de KVS…

En graag nodigen we jullie uit voor een volgende theatervoorstelling. Op 17 oktober kunnen we gratis naar “Dure Woorden” in de KVS. We vragen wel om in te schrijven; voor alle info kan je bij Natasja terecht.

Tenslotte: alle vragen, bemerkingen en tips in verband met armoede en cultuur zijn heel erg welkom . Kom ons bijvoorbeeld vertellen of je regelmatig cultuur proeft, waar en waarom wel of niet.

 

 

 

 

 

 

 

Comments