Project ‘goed-gevoel-stoel’

“1 op 7 inwoners van ons land moet vechten om te overleven. Ze hebben problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen,… Als je zoveel zorgen hebt, klinkt ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ wel heel veraf. Af en toe eens even een goed gevoel, dat ken je wel. Maar dat is meestal ook zo snel weer weg.”

~

Het doel van dit project is de draagkracht van kwetsbare groepen te verhogen. Aan de hand van drie sessies wordt er getracht om samen in groep te werken aan de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen. Dit project is vooral gericht op laaggeschoolden, thuislozen en kansarmen. Er wordt gewerkt rond vier thema’s (vier poten van de stoel). Deze zijn: hulp en steun zoeken, jezelf beschermen, jezelf goed doen en jezelf graag zien. Een goed gevoel vanbinnen is een langer en beter gevoel naar buiten toe. 

De reden waarom dit project uit de grond is gestampt, is tweevoudig. Ten eerste willen ze mensen die het moeilijk hebben of zich in een moeilijke periode bevinden, sterker maken. Veel kansarmen kunnen zich bij elkaar herkennen: ze leven allemaal in armoede. Aan de hand van dit project zien de mensen dat ze niet alleen zijn. Door er samen over te spreken, kan je sterker worden. Kansarmen leven met een enorme draaglast waardoor er niet altijd het besef is dat ook zij sterk (kunnen) zijn. Door te spreken in groep over je draaglast kan je je eigen draagkracht leren zien. Het is een proces waarbij elke persoon moet groeien om zo zijn eigen mogelijkheden/krachten te kunnen herkennen met als doel tot een beter gevoel te komen. Ten tweede zou er jaarlijks moeten gewerkt worden rond geestelijke gezondheid binnen begeleidingsorganisaties. De ‘Goed-Gevoel-Stoel’ biedt hiervoor handvatten aan.

Kansarmen zijn mensen die het moeilijk hebben op tal van vlakken: inkomen, werk, relaties, eenzaamheid, gezondheid etc. Meestal geraken deze mensen niet alleen uit hun situatie en is dus hulp van anderen een noodzaak. Er is steun, vertrouwen en solidariteit nodig en de goed-gevoel-stoel kan dit bieden.

Aan de hand van drie sessies (met een duur van max. 2,5 uur/sessie) leer je kijken naar je draaglast en werken aan je draagkracht. Er wordt gekeken welke thema’s al min of meer in je leven aanwezig zijn en aan welke thema’s je nog moet werken/verstevigen. Naar het einde toe worden een aantal goed-gevoel-acties meegegeven die je kan gebruiken in de toekomst om je goed gevoel langer vast te houden. Deze kunnen zowel in groep als persoonlijk gebruikt worden.