Vrienden van het Huizeke vzw

NIEUWS


Vossenplein, 23

1000 Brussel
Tel. : 02/511.15.77
Fax : 02/503.44.25
E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer BE95 6524 8038 0458 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

------------------------------------------------------------------------------------------

* Reactie op wanpraktijken binnen Samusocial

De voorbije dagen verschenen in enkele Vlaamse kranten verontrustende artikels over wanpraktijken binnen de Samusocial (o.a. HLN, BRUZZ, Het Nieuwsblad).  Onze Raad van Bestuur heeft gevraagd onderstaande reactie te publiceren.  Jullie giften aan Vrienden van het Huizeke worden wél besteed aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn...

Ongetwijfeld hebben jullie via de pers vernomen dat bestuurders van “Samusocial” zitpennigen opstrijken die 1/3 van het budget van de giften bedragen.

De bestuurders van “vzw Vrienden van het Huizeke” vinden deze praktijk ontoelaatbaar.

Wij benadrukken dat het bestuur van Vrienden van het Huizeke, zoals zoveel anderen die actief zijn in onze vereniging, zich belangeloos en op zuiver vrijwillige basis inzet.

Daarom wensen wij ons expliciet te distantiëren van zulke praktijken die helaas weer eens schering en inslag blijken te zijn ook bij mensen met een politiek mandaat. 

Namens de Raad van Bestuur

Michel  De Brabander, voorzitter VZW Vrienden van het Huizeke


* Trainingen mindfulness

Mede dankzij subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen we bij Vrienden van het Huizeke vzw op het Vossenplein 2 trainingen organiseren die ook toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen én kunnen we ook terugkommomenten voorzien.

Een eerste training gaat door op woensdagvoormiddagen 26/4; 10/5; 17/5; 24/5; 31/5; 7/6; 14/6 en 21/6 van 9.15 – 11.30u, Vossenplein 23, 1000 Brussel.

Een tweede training gaat door op  woensdagvoormiddagen 12/9; 20/9; 27/9; 4/10; 11/10; 18/10; 25/10 en 31/10  van 9.15 – 11.30 , Vossenplein 23, 1000 Brussel.

Kostprijs: 15 euro voor vervangingsinkomens (voor de acht sessies samen). We vragen een inkomensbewijs. 64 euro voor alle anderen. De hele reeks wordt de eerste les betaald.

De training wordt tweetalig gegeven(NL/FR) door collega-trainer Ylva Berg.

Inschrijven via kris@vrienden-huizeke.be

Je ontvangt hierbij al de Nederlandstalige digitale flyer en op verzoek een tweetalige en/of een papieren versie.

Terugkommomenten zijn gepland do 20/4 van 18-19u; 18/5 van 18-19u; 15/6 van 18-19u

In september starten er nieuwe, die momenten zijn nog niet gepland

Kostprijs: 2 euro.

Plaats: Vossenplein 23, 1000 Brussel, inschrijven liefst enkele dagen op voorhand via kris@vrienden-huizeke.be


* Op hun startdag van 26/1 werd onze eigenste Ann Milis voorgesteld als nieuwe co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, samen met Marc Jans.  Ann en Marc zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten.  Wij wensen hen alvast veel succes !  Bekijk hier het gesprek met Ann Milis en Marc Jans.


* De acties die georganiseerd werden voor de schoolpoortwerking van Vrienden van Het Huizeke nav de Warmste Week (Music For Life) van Studio Brussel, hebben allemaal samen € 1774 opgebracht !  Hartelijk dank aan alle initiatiefnemers en gulle schenkers ! 

* !!! Vanaf maandag 9/1/2017 veranderen de uren van het onthaal : we zullen voortaan open zijn op ma, di (nieuw !), woe, do en vrij telkens van 14u tot 17u (ipv 18u) !!!

* 'Karen Damen en James Cooke krijgen wind van voren van mensen die werken met échte armen'.  Bekijk hier de reportage (bron : Het Laatste Nieuws).


* Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het
goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.
Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen.  Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info
@vrienden-huizeke.be


* Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.

Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, kunnen wij voor de komende twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder zal helpen ontwikkelen.

Gezocht : Werkingsmiddelen voor de oudergroep ! Lees er hier meer over.
Onlangs in de actualiteit : interview met de schoolpoortwerkers in Brussel Deze Week.
Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


* Koningin Mathilde bezocht het Huizeke in maart 2014

Bekijk ook de speciale uitzending van Koppen (van 3/12/2014) over 'Ik, Filip', met o.a. het bezoek van Koningin Mathilde aan het Huizeke.