Ontvangst op het kabinet Smet + tegenbezoek aan 't Huizeke

Op 11/02/2010 werd een delegatie van de oudergroep ontvangen op het kabinet van Pascal Smet.  Besproken thema's waren : het inschakelen van incassobureaus door scholen om onbetaalde schoolfacturen in te vorderen ; de afschaffing van de Brusselpremie voor leerkrachten ; opschorting van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) ; spijbelen ; maximumfactuur/kosteloos onderwijs.
 
Het tegenbezoek vond plaats op 02/04/2010 : Koen Pelleriaux, kabinetschef van ministerPascal Smet, werd ontvangen in het Huizeke.

In bijlage vind je het verslag van deze ontmoetingen.
ĉ
Andy Vandermeersch,
5 mrt. 2010 00:35
ĉ
Andy Vandermeersch,
22 apr. 2010 02:48