Samenwerking Huizeke - Ouderenteam CGGZ Brussel

Wij stellen immers vast dat heel wat van onze bezoekers, die toch al wat ouder zijn, op min of meer continue basis kampen met een lichte of zware psychiatrische of psychologische problematiek. Voor de zwaardere vormen is onze expertise niet altijd toereikend: wanneer grijp je in, of wanneer kan je laten betijen?
 
Een andere vaststelling is dat voor sommige bezoekers hulp van een psycholoog zeer welkom zou zijn, maar dat de drempel van een Centrum Geestelijke Gezondheid veel te hoog ligt: te ver, te onbekend, misvattingen over psychologische hulp,…We denken hier aan mensen die moeite hebben met aanvaarden van het ouder worden, mensen die een overlijden moeten verwerken, of een relatiebreuk.
 

Vanuit beide vaststellingen werd met het Ouderenteam afgesproken dat één van hun psychologen, Petra,  maandelijks een namiddag komt meewerken in het onthaal. Zo wordt zij een vertrouwd gezicht en gemakkelijk aanspreekbaar. Vrijwilligers en beroepskrachten kunnen bezoekers toeleiden naar Petra, of bezoekers kunnen haar rechtstreeks aanspreken.

 

Daarnaast zal het Ouderenteam een vorming verzorgen voor de onthaalvrijwilligers, waarin zij zullen toelichten wat een psycholoog wel en niet kan, wat een CGGZ is, en wanneer je best kan doorverwijzen. Is er een concrete bezoeker waarvan we niet weten hoe zijn of haar probleem aan te pakken, dan komt het ouderenteam intervisie geven: samen bespreken we dan de situatie en zoeken de best mogelijke aanpak.

Dit proefproject loopt van februari tot juni, en dan volgt een evaluatie.

 

Zo hopen we weer een beetje meer bij te dragen tot de levenskwaliteit van onze bezoekers.