Financiële steun

 
 Wat doen we?

VZW Vrienden van het Huizeke levert een bijdrage tot armoedebestrijding door mensen in armoede te betrekken bij de maatschappij, de zelfredzaamheid van mensen in armoede te bevorderen en samen te streven naar meer kansen.Waarom?

Het aandeel personen met “een risico op armoede of sociale uitsluiting” ligt in het Brussels Gewest rond de 38,4 %. Ongeveer een derde van de Brusselaars (30,9 %) moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens.

  
HOE KAN U Vrienden van het Huizeke STEUNEN?

Wat betekent uw engagement in de praktijk?

 • U ondersteunt de opleiding en opvoeding van kinderen in armoede via de schoolpoortwerking.

 • Uw hulp zorgt voor een warm onthaal van mensen die het (tijdelijk) moeilijk hebben en biedt hen koffie en een luisterend oor door vrijwilligers en welzijnswerkers.

 • U steunt de logistieke en organisatorische omkadering van de Vrienden van het Huizeke.


 • BE86 8939 4407 0450 (nieuw rekeningnummer !) met vermelding

  projectnr. 306 - Vrienden van het Huizeke

  Netwerk tegen Armoede, Vooruitgangstraat 323, bus 6, 1030 Brussel

  PS. 1.       Geef een domiciliëringsopdracht van 4 €/ maand en u ontvangt op het einde van het jaar automatisch een fiscaal attest ter waarde van 48 €.

  PS. 2.       Vanaf € 40 geniet u belastingsvermindering.  ZONDER fiscaal attest

  Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat op het rekeningnummer
  BE62 0011 5870 9961 van de Vrienden van het Huizeke