Regelmatig terugkerende activiteiten

Onthaal

Iedereen is welkom voor een kopje koffie, een babbel, gezelschapsspel,…

Elke maandag, dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdag van 14-17u.


Laatste zondag

Elke laatste zondag van de maand kan je in ’t Huizeke gezellig samen eten (van 11u tot 13u) voor € 2. Inschrijven in het onthaal.


Kunst onder dak

Je bent kunstenaar en krijgt bij ons de kans om je werk gratis gedurende een maand tentoon te stellen.


Schepencollege

Op de laatste woensdag van de maand om 10u30.


Oudergroep armoede en onderwijs

Kansarme ouders met kinderen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs komen maandelijks samen in het Huizeke om vormingen rond armoede en onderwijs verder uit te bouwen en te evalueren, én om zelf vorming te krijgen zodat ze op termijn zonder begeleiding kunnen vorming geven. Om de drie maanden zal deze vergadering een open vergadering zijn, waar onderwijspersoneel uitgenodigd wordt. Bedoeling is uitwisseling en leren van elkaar, vooral voor die leerkrachten die binnen hun school vrijgesteld worden als vertrouwenspersoon inzake armoede.


17 oktober: dag van verzet tegen extreme armoede

Jaarlijks worden er rond 17 oktober acties opgezet om het onrecht van armoede aan te klagen. Deze acties worden grondig voorbereid in werkgroepen. Ben je een doener, hou je er van ludiek uit de hoek te komen, kan je mensen mobiliseren? Geef ons een seintje, dan schakelen we je in voor deze werkgroepen.


Kennismaking met de Nederlandse taal

Maak kennis met het Nederlands onder de begeleiding van een medewerker van Brusselleer.

Elke donderdag in 't Huizeke van 10u tot 12u - Nieuwe kandidaten hebben een voorafgaand kennismakingsgesprek met de leraar.

Niet tijdens de schoolvakanties - Gratis.