Samenwerking Damiaanactie/Belta

N a een verblijf in het ziekenhuis staan dakloze tbc-patiënten vaak terug op straat. Huisvesting is cruciaal in hun genezingsproces. Want wie een dak boven zijn hoofd heeft, kan na het ziekenhuisverblijf voldoende verder herstellen én dit in alle nodige rust.

Sinds 1 september 2020 doen wij als Vrienden van het Huizeke de opvang en begeleiding van deze dakloze tbc-patiënten na hun ziekenhuisopname. Dat doen we op pycho-sociaal vlak. Onze partner BELTA (samenwerking VRGT en FARES ) zorgt voor medische begeleiding en in samenwerking met Damiaanactie krijgen ze financiële ondersteuning. Zo kunnen patiënten voorzien in hun dagelijks onderhoud en een verblijf in een appartement “begeleid wonen”.

Immers: Een onthaalhuis, waar ze nu opgenomen worden, is niet voor iedereen een optie. Angststoornissen, autismespectrumstoornissen,... Soms maken psychische problemen een leven in groep onmogelijk. Ook voor tuberculosepatiënten. Vrienden van het Huizeke wil iedereen de kans geven om volledig te herstellen in een veilige omgeving en kiest daarom voor begeleid wonen.

Een eigen studio betrekken in een gemeenschapshuis met individuelere en intensievere opvolging en begeleiding voor de duur van hun herstel: dat is waarnaar we streven.

Deze huisvestigingsformule is echter 10 euro duurder dan het bedrag dat Damiaanactie ter beschikking kan stellen. Geeft u deze patiënten de kans om volledig te herstellen? Met € 40 bezorgt u een 4 dagenverblijf mét begeleiding aan een dakloze tbc-patiënt. Uw gift maakt het verschil voor hen.

Dat kan met een simpele gift op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede met vermelding “projectnummer 306 Vrienden vh Huizeke” (voor fiscale attesten) of op rekeningnummer BE62 0011 5870 9961 van de vzw Vrienden van het Huizeke (zonder fiscaal attest). U ontvangt een fiscaal attest voor uw gift vanaf € 40 op jaarbasis.

Tijdelijke aanpassing regelgeving giften

Al een tijdje terug werd een tijdelijke aanpassing van de regelgeving over giften met belastingvermindering aangekondigd. Deze maatregel maakt deel uit van een rits fiscale voorstellen naar aanleiding van de coronacrisis (CORONA III).

De maatregel wil mensen stimuleren om meer giften te doen en zo non-profitorganisaties te steunen, waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Op donderdag 9 juli heeft De Kamer het wetsontwerp uiteindelijk goedgekeurd. Het voorstel omvat i.v.m. giften twee elementen:

- Donateurs krijgen een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%, voor giften aan erkende instellingen in 2020.

- Bedragen die recht geven op een belastingvermindering worden verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.

De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020.