Brugfiguren/schoolpoortwerking

Ontstaan als een project binnen de realisatie van de 6 criteria waar Verenigingen waar armen het woord nemen zich toe verbonden hebben, is de schoolpoortwerking uitgegroeid tot een beproefde methodiek van outreachend werken.

Een tandem van een ervaringsdeskundige en een maatschappelijk werker gaat kwetsbare gezinnen opzoeken waar ze het gemakkelijkst te vinden zijn: aan de schoolpoort. Doel is om de “missing link” tussen mensen in armoede (MIA) en de samenleving te overbruggen.

De schoolpoort is een “vindplaats” en tegelijk een poort naar de toekomst: we bereiken er gezinnen met jonge kinderen en willen er voor zorgen dat, door de ouders te ondersteunen, de kinderen meer kansen hebben om via de school uit de armoede te raken.

De ondersteuning bestaat uit toeleiding tot gepaste hulp-en dienstverlening (vaak onvoldoende bekend), meegaan naar deze diensten waar blijkt dat de drempels te hoog zijn, vorming over armoede en sociale uitsluiting geven aan deze diensten, netwerken weven rond deze gezinnen.

We brengen scholen en hun partners ook samen in een Lerend Netwerk om goede praktijken uit te wisselen en in dialoog te gaan met MIA.

Onze “theory of change” werd als volgt uitgetekend:

In 2017 werden in het Huizeke de resultaten van de schoolpoortwerking (thesis Sara Mariën) én de kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden" (samenwerking Olivia Demonie en Sara Mariën - film van de hand van Joeri Verbesselt) aan het publiek voorgesteld.

Deze kortfilm geeft in beeld weer waarover het gaat.

Brugfiguren kunnen overal ingezet worden. Zo hebben we onze diensten ook aangeboden aan “Born in Brussels” (www.bornin.brussels/nl) en zullen we ingeschakeld worden als brugfiguren en sociaal netwerk (via het buurthuis) van kwetsbare zwangere vrouwen uit de ruime buurt van Vrienden van het Huizeke.