Basisprincipes

Met onze schoolpoortwerking helpen wij op een laagdrempelige manier ouders en kinderen door dagelijkse ondersteuning en presentie aan de schoolpoort. Hierbij trachten wij kansarmoede van bij het eerste belsignaal op te merken en te signaleren.

Uw gift ondersteunt dit project op een directe manier! (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer BE95 6524 8038 0458 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

De 4 basisprincipes van onze schoolpoortwerking:

1. Kinderarmoedebestrijding door ondersteuning van de ouders

- We focussen op armoedegerelateerde kwetsbaarheden in de gezinnen, voornamelijk bij de ouders.

- We gaan uit van de vaststelling dat armoede effecten heeft op alle levensdomeinen en ouders dwingt om heel veel energie te

steken in overleven. Hierdoor neemt de emotionele en mentale beschikbaarheid voor hun kinderen af.

- Bovendien, door multiculturele achtergronden, nog vaak taalproblemen en/of ongeletterdheid, waardoor de school een andere

wereld wordt waarin ze hun kinderen niet kunnen volgen.

- Niet kunnen wordt vaak geïnterpreteerd als niet-willen.

2. Aanknopings- en herkenningspunt voor moeilijk bereikbare ouders, door de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

- Aanwezigheid van een ervaringsdeskundige die de leefwereld kent van de moeilijk bereikbare ouders: er is bijna altijd een

aanknopingspunt, een herkennen van mekaars kwetsbaarheden en valkuilen.

- Continue aanwezigheid schept herkenning, vertrouwen. De schoolpoortwerkers zijn een werkelijk aanspreekpunt, zelfs voor

ouders die anders niemand aanspreken.

- Er is aansluiting: eenvoudige taal, hartelijke begroeting, men behoort niet tot de school maar is er toch aanwezig.

3. Outreach

- Nulde lijn: bereikbaarder maken van de eerstelijnshulpverlening.

- Uit het bureau naar het werkveld: aanwezigheid in de school, aan de schoolpoort.

- Continuïteit: bijna dagelijkse aanwezigheid en aanspreekbaarheid.

- Een echt steunvlak bieden aan de ouders: ook wanneer de hulpvraag niet heel concreet kan geformuleerd worden is er

aandacht, aanwezigheid, begrip en geduld, tot wanneer de hulpvraag duidelijk is.

4. Verbinden van werelden: gezin-onderwijs-samenleving

- De schoolpoortwerkers zijn een deel van onze samenleving, en representeren deze samenleving. Hun betrouwbaarheid stelt

ouders in staat te ervaren dat de samenleving waarin zij leven, en die ze door hun armoede vaak als vijandig ervaren, ook zorg

kan dragen voor hen.

- De schoolpoortwerkers vervullen dan ook een brugfunctie: deel van de samenleving, aanwezig op school en met aandacht voor

het gezin (huisbezoeken), leggen zij bruggen tussen deze werelden.

- Wanneer ouders bovendien toegeleid worden naar andere delen van de samenleving (het eigen buurthuis, andere

hulpverleningsorganisaties, socio-culturele organisaties, andere ouders in de oudergroep) kan het vertrouwen in deze

samenleving en het burgerschap gestimuleerd worden.