Vereniging waar Armen het Woord nemen

Op 12 maart 2003 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed betreffende de armoedebestrijding. In dit decreet werd voorzien dat verenigingen die armoede bestrijden, inhoudelijke en financiële ondersteuning kunnen krijgen indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen (nu Netwerk Tegen Armoede of NTA) link invoegen wordt voorzien als ondersteuningsstructuur.

Omdat de toepassing van het Vlaams armoededecreet in Brussel niet zo evident is, werd in Brussel een Brussels Platform Armoede (BPA) link invoegen opgericht, waar o.a. de Vlaamse regelgeving “vertaald” wordt naar de specifieke Brusselse context.

Om erkend te worden als Vereniging waar Armen het woord nemen moet een vereniging voldoen aan zes criteria, of er minstens aan werken.

Sedert 2004 zijn wij eerst als kandidaat-Vereniging waar Armen het Woord nemen(VwAWn) en later als erkende VwAWn erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Met de subsidiemiddelen hebben wij een ervaringsdeskundige aangeworven.

Zij leidt, samen met het BPA, mensen in armoede uit de 7 Brusselse verenigingen op om getuigenissen te geven over armoede.

Ze is ook ingeschakeld als brugfiguur.

De 6 criteria krijgen vorm doorheen heel onze werking en alle activiteitencentra.