Hoe kan je ons steunen ?

Wat doen we? En waarom?


VZW Vrienden van het Huizeke levert een bijdrage tot armoedebestrijding door mensen in armoede te betrekken bij de maatschappij, de zelfredzaamheid van mensen in armoede te bevorderen en samen te streven naar meer kansen.

Het aandeel personen met “een risico op armoede of sociale uitsluiting” ligt in het Brussels Gewest tussen de 33,5% en 42,5%. Ongeveer een derde van de Brusselaars (33%) moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens

(Uit de Welzijnsbarometer 2019)

Wat betekent uw engagement in de praktijk?


  • U ondersteunt de opleiding en opvoeding van kinderen in armoede via de schoolpoortwerking.

  • Uw hulp zorgt voor een warm onthaal van mensen die het (tijdelijk) moeilijk hebben en biedt hen koffie en een luisterend oor door vrijwilligers en welzijnswerkers.

  • U steunt de logistieke en organisatorische omkadering van de Vrienden van het Huizeke.

Hoe kan u Vrienden van het Huizeke steunen?