Vrienden van het Huizeke vzw

Met de steun van :

NIEUWS

Vossenplein, 23 - 1000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


Uw gift - Ons engagement


Sinds het ontstaan van vzw Vrienden van het Huizeke hanteren wij een heel strikte code in het omgaan met uw giften. Wij zetten alles voor u nog eens op een rijtje...

Lees meer

Samenwerking Damiaanactie-Belta-Vrienden van het Huizeke

In het kader van de samenwerking tussen Damiaanactie, Belta en Vrienden van het Huizeke, maakte de Damiaanactie een campagnefilmpje over dit project.

Op de website van de Damiaanactie staat eveneens een artikel over het Belta-project.

NL BELTA IGTV.mp4

Vrijwilligers gezocht

In de voorbije maanden en jaren hebben wij jammer genoeg ons vrijwilligersbestand om uiteenlopende redenen zien inkrimpen. Dringend tijd dus om onze vrijwilligersploeg te versterken met nieuwe mensen. Op vrijwilligerswerk.be kan je de vacatures vinden voor onthaalvrijwilliger en vrijwilliger voor het wekelijks ontbijt. Interesse ? Neem dan zeker met ons contact op en weet dat je terecht komt in een warme omgeving ! Hopelijk tot binnenkort.

Coronamaatregelen in 't Huizeke

Sinds 4/10 is het onthaal opnieuw open van 14u tot 17u ! Een plaats reserveren is niet nodig maar wij kunnen maximum 12 personen tegelijk toelaten. Om de veiligheid te garanderen is het dragen van een mondmasker verplicht bij het zich verplaatsen (binnenkomen en buitengaan, naar het toilet gaan, enz...), aan tafel mag het masker uit.

Een CO2-toestel in het onthaal meet voortdurend de luchtkwaliteit.

Individuele hulpverleningscontacten kunnen blijven plaatsvinden in 't Huizeke, enkel op afspraak.

Ons bankje

Een bankje op onze stoep, in dezelfde kleur als onze voordeur en onze luikjes. En er wordt gretig gebruikt van gemaakt, zowel door onze mensen als door toevallige passanten.

Een radioreporter van Bruzz kwam de bank zelf uittesten, en Steven en Hassan mochten live op antenne hun verhaal vertellen.

Herbekijk hier het interview.


Project Digitale Inclusie

De voorbije maanden hebben blootgelegd dat het niet voor iedereen eenvoudig is om het contact met de 'buitenwereld' te onderhouden, nu ons al zolang wordt opgedragen om zo weinig mogelijk mensen te zien. In tijden waarin de sociale media floreren als nooit tevoren (zoom, skype, whatsapp, enz...) vallen helaas heel wat mensen uit de boot. Niet zelden gaat het om mensen die laaggeschoold zijn en moeten leven van een minimuminkomen. De noden situeren zich vooral op het niveau van internettoegang, beschikken over het juiste materiaal én het ontbreken van de digitale vaardigheden om met dat materiaal te kunnen werken.

Onze collega Dorian beoogt met dit project die digitale kloof wat kleiner te kunnen maken. Meer info over het project kan je hier nalezen.

Gezocht : laptops in goede staat

Als er iets is dat corona ons heeft geleerd, dan is het wel dat de digitale kloof alsmaar groter wordt. Een steeds groter wordende groep mensen kan niet mee profiteren van de digitale technologie, omdat ze er de kennis niet voor hebben of gewoonweg omdat ze zich het materiaal niet kunnen veroorloven. In vele sectoren wordt volop ingezet op thuiswerk, ook bij ons, hoewel dit niet altijd evident is want het menselijk contact valt weg. Maar soms kan het helaas niet anders... het is voor ons dan ook van het allergrootste belang dat wij in voortdurend contact kunnen blijven met onze cliënten, zeker zij die alleen zijn.

Daarom zouden we een oproep willen lanceren om ons te helpen met (tweedehands) laptops die we aan onze mensen kunnen bezorgen, zodat we via Skype, Zoom, Whatsapp, enz... in contact kunnen blijven. Wij maken er werk van om hen de basis van deze media te leren gebruiken, en voor hen is het leuker om af en toe eens een gezicht te zien in plaats van enkel een stem te horen aan de telefoon.

Mocht je zelf nog een laptop hebben (in goede staat) of iemand kennen die zijn oude laptop niet meer gebruikt, aarzel niet om ons te contacteren. Je helpt er ons alvast een hele stap mee vooruit ! Bedankt !

Het einde van een tijdperk

Sinds 1999 - onafgebroken - maakten de onthaalhuizen en later ambulante woonbegeleiding van Vrienden van het Huizeke deel uit van het CAW, eerst CAW Archipel en daarna CAW Brussel. Op 1/9/2020 is daar nu definitief een eind aan gekomen. Na Kris (die het CAW al in januari van dit jaar verliet) maakt nu ook Andy deel uit van het team van vzw Vrienden van het Huizeke .

Eind augustus hebben we ook collega Bert uitgewuifd, die andere horizonten wil gaan verkennen. In zijn plaats is Fiona Timmermans in dienst genomen die, samen met Andy, zal instaan voor de uitwerking van onze nieuwe samenwerking met de Damiaanactie/Belta én de bestaande ambulante woonbegeleiding.

Mondmaskers

Mondmaskers spelen nog steeds een grote rol om de verspreiding va het virus tegen te gaan. Wij beschikken over een voorraad mondmaskers in het Huizeke die voor intern gebruik bedoeld zijn : de beroepskrachten, de vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers van het onthaal.

Voorlopig redden we het nog, maar onze oproep blijft bestaan : mocht je zelf mondmaskers maken of er op overschot hebben, mag je er steeds aan het Huizeke schenken. Ook wegwerpmaskers blijven meer dan welkom. Deze kan je opsturen via de post of meegeven via een vrijwilliger of beroepskracht.

Bedankt!

Doe je online shopping via ‘Trooper’ en steun zo Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke steunen ZONDER 1 euro extra uit te geven? Geen probleem!! 1 extra klikje en je steunt je favoriete organisatie.

Ga naar https://trooper.be/vriendenvanhethuizeke

* Klik op de foto van Vrienden van het Huizeke

* Zoek de webshop (er zijn er tientallen !) waar je je aankopen wilt doen, klik deze aan, en je kan shoppen of boodschappen doen zoals je het altijd al gedaan hebt.

Voor de rest moet je niets doen. Met dit verschil dat Trooper het nodige doet om een percentje aan ons te schenken, en voor jullie kost het niets extra !

Probeer het maar, en contacteer ons gerust mochten jullie hierover nog vragen hebben !

Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.

Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen. Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info@vrienden-huizeke.be