Vrienden van het Huizeke vzw

Met de steun van :

NIEUWS

Vossenplein, 23 - 1000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


Ons bankje

Een bankje op onze stoep, in dezelfde kleur als onze voordeur en onze luikjes. Nu onze bezoekers nog niet naar binnen mogen, verplaatsen we de ontmoetingsruimte toch gewoon naar buiten. En er wordt gretig gebruikt van gemaakt, zowel door onze mensen als door toevallige passanten.

Een radioreporter van Bruzz kwam de bank zelf uittesten, en Steven en Hassan mochten live op antenne hun verhaal vertellen.

Herbekijk hier het interview.


Project Digitale Inclusie

De voorbije maanden hebben blootgelegd dat het niet voor iedereen eenvoudig is om het contact met de 'buitenwereld' te onderhouden, nu ons al zolang wordt opgedragen om zo weinig mogelijk mensen te zien. In tijden waarin de sociale media floreren als nooit tevoren (zoom, skype, whatsapp, enz...) vallen helaas heel wat mensen uit de boot. Niet zelden gaat het om mensen die laaggeschoold zijn en moeten leven van een minimuminkomen. De noden situeren zich vooral op het niveau van internettoegang, beschikken over het juiste materiaal én het ontbreken van de digitale vaardigheden om met dat materiaal te kunnen werken.

Onze nieuwe collega Bram beoogt met dit project die digitale kloof wat kleiner te kunnen maken. Meer info over het project kan je hier nalezen.

Coronamaatregelen in 't Huizeke

Op de site van de Stad Brussel kunnen jullie de maatregelen terugvinden die specifiek gelden voor Brussel.

Ook met het Huizeke blijven we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen, met evenwel voldoende oog voor de meest kwetsbaren onder ons. Het onthaal blijft voorlopig gesloten, en alle groepsactiviteiten in het Huizeke blijven geannuleerd. Onze bezoekers en vrijwilligers worden op wekelijkse basis gecontacteerd om te peilen naar hun noden, vragen, enz... Wie dat wil, kan in de namiddag tussen 13u en 16u met Steven een praatje komen slaan in 't Huizeke, zonder afspraak.

Ook de individuele hulpverleningscontacten kunnen plaatsvinden in 't Huizeke, enkel op afspraak.

Vergeet niet dat er een algemene mondmaskerplicht geldt voor gans het Brussels Gewest, vermijd dus onnodige boetes !

Gezocht : laptops in goede staat

Als er iets is dat corona ons heeft geleerd, dan is het wel dat de digitale kloof alsmaar groter wordt. Een steeds groter wordende groep mensen kan niet mee profiteren van de digitale technologie, omdat ze er de kennis niet voor hebben of gewoonweg omdat ze zich het materiaal niet kunnen veroorloven. In vele sectoren wordt volop ingezet op thuiswerk, ook bij ons, hoewel dit niet altijd evident is want het menselijk contact valt weg. Maar soms kan het helaas niet anders... het is voor ons dan ook van het allergrootste belang dat wij in voortdurend contact kunnen blijven met onze cliënten, zeker zij die alleen zijn.

Daarom zouden we een oproep willen lanceren om ons te helpen met (tweedehands) laptops die we aan onze mensen kunnen bezorgen, zodat we via Skype, Zoom, Whatsapp, enz... in contact kunnen blijven. Wij maken er werk van om hen de basis van deze media te leren gebruiken, en voor hen is het leuker om af en toe eens een gezicht te zien in plaats van enkel een stem te horen aan de telefoon.

Mocht je zelf nog een laptop hebben (in goede staat) of iemand kennen die zijn oude laptop niet meer gebruikt, aarzel niet om ons te contacteren. Je helpt er ons alvast een hele stap mee vooruit ! Bedankt !

Het einde van een tijdperk

Sinds 1999 - onafgebroken - maakten de onthaalhuizen en later ambulante woonbegeleiding van Vrienden van het Huizeke deel uit van het CAW, eerst CAW Archipel en daarna CAW Brussel. Op 1/9/2020 is daar nu definitief een eind aan gekomen. Na Kris (die het CAW al in januari van dit jaar verliet) maakt nu ook Andy deel uit van het team van vzw Vrienden van het Huizeke .

Eind augustus hebben we ook collega Bert uitgewuifd, die andere horizonten wil gaan verkennen. In zijn plaats is Fiona Timmermans in dienst genomen die, samen met Andy, zal instaan voor de uitwerking van onze nieuwe samenwerking met de Damiaanactie/Belta én de bestaande ambulante woonbegeleiding.

Mondmaskers

Mondmaskers spelen nog steeds een grote rol om de verspreiding va het virus tegen te gaan. Wij beschikken over een voorraad mondmaskers in het Huizeke die voor intern gebruik bedoeld zijn : de beroepskrachten, de vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers van het onthaal.

Voorlopig redden we het nog, maar onze oproep blijft bestaan : mocht je zelf mondmaskers maken of er op overschot hebben, mag je er steeds aan het Huizeke schenken. Ook wegwerpmaskers blijven meer dan welkom. Deze kan je opsturen via de post of meegeven via een vrijwilliger of beroepskracht.

Bedankt!

Doe je online shopping via ‘Trooper’ en steun zo Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke steunen ZONDER 1 euro extra uit te geven? Geen probleem!! 1 extra klikje en je steunt je favoriete organisatie.

Ga naar https://trooper.be/vriendenvanhethuizeke

* Klik op de foto van Vrienden van het Huizeke

* Zoek de webshop (er zijn er tientallen !) waar je je aankopen wilt doen, klik deze aan, en je kan shoppen of boodschappen doen zoals je het altijd al gedaan hebt.

Voor de rest moet je niets doen. Met dit verschil dat Trooper het nodige doet om een percentje aan ons te schenken, en voor jullie kost het niets extra !

Probeer het maar, en contacteer ons gerust mochten jullie hierover nog vragen hebben !

Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.

Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen. Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info@vrienden-huizeke.be