Memorabele momenten

De Koningin ontmoet het brugfigurenproject op sinterklaasdag

Op 6 december ging Koningin Mathilde , samen met UNICEF België en de regionale netwerken tegen armoede verenigd in het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, in gesprek met families en jongeren in armoede. De brugfiguren van Vrienden van het Huizeke werden er aangehaald als een goede praktijk. Tijdens de dialoog met de Koningin vertelden o.a. twee moeders en een jongere hoe onze brugfiguren (Marisa en Anahit) hen geholpen hebben.

Een volledig relaas van deze voormiddag staat op de website van UNICEF (Nederlands/Frans).

Het einde van een tijdperk

Sinds 1999 - onafgebroken - maakten de onthaalhuizen en later ambulante woonbegeleiding van Vrienden van het Huizeke deel uit van het CAW, eerst CAW Archipel en daarna CAW Brussel. Op 1/9/2020 is daar nu definitief een eind aan gekomen. Na Kris (die het CAW al in januari van dit jaar verliet) maakt nu ook Andy deel uit van het team van vzw Vrienden van het Huizeke .

Eind augustus hebben we ook collega Bert uitgewuifd, die andere horizonten wil gaan verkennen. In zijn plaats is Fiona Timmermans in dienst genomen die, samen met Andy, zal instaan voor de uitwerking van onze nieuwe samenwerking met de Damiaanactie/Belta én de bestaande ambulante woonbegeleiding.

Benefietconcert tvv Vrienden van het Huizeke

Jazz voor de toekomst van Brusselse kinderen

23 november 2019, 20u, Groenstraat 156 in Schaarbeek…. De start van een wonderlijke avond. Jan Hautekiet zette in op de piano en nam ons mee in heerlijke muziek, hier en daar bijgestaan door Tuur Florizoone op accordeon.

Tuur nam het nadien over met Tricycle en zette de vervoering verder. Prachtige muziek, schitterende artiesten! Tijdens de pauze zorgden enkele moeders uit de oudergroep Chitchat voor heerlijke toastjes, en nadien mochten we luisteren naar Christian Mendoza en zijn vrienden. Ook hij bracht vervoering, emotie en vooral: muzikale klasse.

Bij het einde van de avond klonk uit vele monden: schitterend, wonderlijk, ongelooflijk, Jazz Gent waardig...

Dank aan de artiesten, aan de medewerkers en aan de aanwezigen. Foto’s volgen, maar geniet alvast na met enkele streepjes muziek...

Jan Hautekiet

Christian Mendoza trio

Tricycle

Tuur Florizoone en Jan Hautekiet

Interview met Ann en Anahit (BRUZZ)

Naar aanleiding van de studiedag van de Koning Boudewijnstichting rond kinderarmoede, volgde BRUZZ Ann en Marisa op 26 november 2019 aan de schoolpoort van Sint-Lukas in Schaarbeek. De reportage kan je hier bekijken.

Bezoek koningin Mathilde aan 't Huizeke

Op 19/3/2014 kreeg het Huizeke bezoek van koningin Mathilde. Het bezoek kaderde in een reportage die gemaakt werd over het eerste jaar koningschap van koning Filip. De reportage werd op 3/12/2014 uitgezonden in het Eén-programma Koppen, enkele dagen later ook op VTM in het programma Royalty.

Ann Milis wordt co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede

Begin 2017 werd onze eigenste Ann Milis voorgesteld als nieuwe co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, samen met Marc Jans. Ann en Marc delen het voorzitterschap om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Naar aanleiding hiervan werd een gesprek op 26/1 een interview afgenomen van beide voorzitters, dit gesprek kan je hier bekijken.

Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.

Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, konden wij voor twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder hielp ontwikkelen.