Archief van het Huizeke

Sociaalwerkconferentie

Op 24 mei 2018 vond de sociaalwerkconferentie plaats in Brussel, een initiatief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is.

Het doel van de sociaalwerkconferentie was te komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt.

Samen met 1.000 sociaal werkers werd nagedacht over de krachtlijnen van sterk sociaal werk en de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking.

Op het programma stonden lezingen, debatten en workshops. Het eindrapport kan je ook via deze links downloaden.

Schoolpoortwerkster Ann Milis vertegenwoordigde als ervaringsdeskundige en co-voorzitter het Netwerk tegen Armoede in het panel.

Voorstelling resultaten Schoolpoortwerking en kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden"

Op dinsdag 19/9/2017 werden in het Huizeke de resultaten van de schoolpoortwerking (thesis Sara Mariën) én de kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden" (samenwerking Olivia Demonie en Sara Mariën - film van de hand van Joeri Verbesselt) aan het publiek voorgesteld.

De resultaten van het onderzoek kunt u hier nalezen. In het kader van een bezoek aan Vrienden van het Huizeke kunt u ter plaatse de film bekijken.

Reactie op wanpraktijken binnen Samusocial

In juni 2017 verschenen in enkele Vlaamse kranten verontrustende artikels over wanpraktijken binnen de Samusocial (o.a. HLN, BRUZZ, Het Nieuwsblad). Onze Raad van Bestuur heeft toen gevraagd onderstaande reactie te publiceren.

Jullie giften aan Vrienden van het Huizeke worden wél besteed aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn...

Ongetwijfeld hebben jullie via de pers vernomen dat bestuurders van “Samusocial” zitpennigen opstrijken die 1/3 van het budget van de giften bedragen.

De bestuurders van “vzw Vrienden van het Huizeke” vinden deze praktijk ontoelaatbaar.

Wij benadrukken dat het bestuur van Vrienden van het Huizeke, zoals zoveel anderen die actief zijn in onze vereniging, zich belangeloos en op zuiver vrijwillige basis inzet.

Daarom wensen wij ons expliciet te distantiëren van zulke praktijken die helaas weer eens schering en inslag blijken te zijn ook bij mensen met een politiek mandaat.

Namens de Raad van Bestuur

Michel De Brabander, voorzitter VZW Vrienden van het Huizeke

Ann Milis wordt co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede

Begin 2017 werd onze eigenste Ann Milis voorgesteld als nieuwe co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, samen met Marc Jans. Ann en Marc delen het voorzitterschap om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Naar aanleiding hiervan werd een gesprek op 26/1 een interview afgenomen van beide voorzitters, dit gesprek kan je hier bekijken.

'Karen Damen en James Cook krijgen wind van voren van mensen die werken met échte armen'

Bekijk hier de reportage (Bron : Het Laatste Nieuws).

Het Punt : Vrijwilliger in de kijker

Het Punt, steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel, laat geregeld vrijwilligers aan het woord. Zo ook Eric Desschans, o.a. onthaalvrijwilliger in 't Huizeke. Lees hier het interview.

Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.

Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, konden wij voor twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder hielp ontwikkelen.

Interview met de schoolpoortwerkers in Bruzz.

De koffiekar

Colette en Hubertine werden door een radiojournalist gevolgd tijdens hun wekelijkse toer met de koffiekar.

Bezoek koningin Mathilde aan 't Huizeke

Op 19/3/2014 kreeg het Huizeke bezoek van koningin Mathilde. Het bezoek kaderde in een reportage die gemaakt werd over het eerste jaar koningschap van koning Filip. De reportage werd op 3/12/2014 uitgezonden in het Eén-programma Koppen, enkele dagen later ook op VTM in het programma Royalty.

Leerlingen Heilig Hartcollege Tervuren zamelen € 5000 in voor het Huizeke

Tijdens de adventsactie (2012) van het Heilig Hartcollege zamelden de leerlingen in totaal bijna 5.000 euro in. De cheque werd tijdens de 'Dag van de diversiteit' overhandigd aan medewerkers van het Huizeke in Brussel. Dat is een organisatie die steun verleent aan mensen in kansarmoede. Met het geld willen ze materiaal aankopen om kansarme kinderen te helpen studeren.

Bron : Website HHC Tervuren

Interviews op FM Brussel

Saïd is journalist bij FM Brussel en kwam op 24/03/2011 een bezoekje brengen aan het Huizeke. Hij kreeg enkele beroepskrachten, vrijwilligers en bezoekers voor de micro om te vertellen over ons buurthuis en de Marollen.

Armwoede/Pauvérité/Powerty

Van 13/12/2010 tot 16/01/2011 zetten mensen die in armoede leven, politici, filosofen, welzijnswerkers en artiesten armoede op de kaart, en dit aan de hand van discussies, voorstellingen en artistieke interventies in de stad. Dit was een organisatie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel.

In Café Congo (KVS) hingen foto's van enkele mensen van het Huizeke, zij maakten met wegwerptoestellen een reeks foto's van hun leefwereld, en dit onder leiding van de Brusselse fotograaf Vincen Beeckman van Récyclart. Bij de foto's kon je getuigenissen beluisteren van de amateur-fotografen zelf, over hun ervaringen met armoede.

Een soepje en een quiz op kerstavond

Enkele korte interviews met een beroepskracht, vrijwilligers en bezoekers op de blog over onlinejournalistiek, in het kader van de opleiding Journalistieke Technieken (3JT) aan de Erasmushogeschool Brussel.

Kopje Koffie

Actie Kopje Koffie op Télé Bruxelles - bij de nieuwsberichten van 15/6/2010. Typ 'Kopje Koffie' in de zoekbalk.

Brusselse Moleskine

België is een rijk land, waar toch nog armoede heerst. Thuisloos zijn, armoede, kansarmoede zijn realiteiten waar jongeren uit de middenklasse echter nog weinig mee in aanraking komen. Ook de problematiek van een grootstad (huisvesting, tewerkstelling, leegloop, eenzaamheid) is voor velen onbekend. Om hen bewust te maken van de eigen rijkdom, om te bouwen aan een stukje solidariteit met mensen die het niet zo goed hebben getroffen, én omdat de Marollen een rijke geschiedenis hebben, zetten wij onze deuren vaak open voor scholen, jeugdbewegingen en volwassenenbewegingen die iets meer willen weten over bovengenoemde onderwerpen. Door middel van inleefdagen, spel, rondleidingen, video of getuigenissen proberen wij een brug te slaan tussen twee werelden: deze van welvaart, en deze van ontbering.

Dit heeft als aangenaam neveneffect dat we af en toe beloond worden met opbrengsten uit specifieke, ludieke of informatieve acties.

In 2009 werd de Brusselse Moleskine geveild ten voordele van Het Huizeke.