Andere projecten

Armoede sluit uit op vele levensgebieden, o.a. de school, culturele activiteiten, sociale netwerken, gezondheidszorg. Naast onze schoolpoortwerking hebben we nog enkele andere projecten opgezet.

Kopje Koffie

Opzet van het project

Begin 2010 vroegen een aantal studenten van de toenmalige HUB aan onze bezoekers waarom ze naar het Huizeke kwamen. Enkele vaststellingen waren: Er is steeds meer eenzaamheid. Veel ouderen komen naar het Huizeke voor de kleinschaligheid en de gezelligheid. De inzet van de vrijwilligers wordt ten zeerste geapprecieerd. De mensen krijgen activiteiten aangeboden, maar niets is verplicht. Er is niet enkel begeleiding nodig maar vooral aanwezig zijn voor de mensen (Presentie). Het onthaal heeft hierin zijn eigen karakter en zijn eigen bedoeling.Vanuit deze conclusies werd nagedacht over het beter bereiken van mensen in eenzaamheid in deze wijk. We reageerden op een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting, die initiatieven wou waarderen waar mensen samenkomen rond een kop koffie om zo uit hun eenzaamheid te geraken. Ons project “Kopje Koffie” werd goedgekeurd. Bedoeling was dat we met een gezellige koffiekar een aantal sociale woonblokken bezoeken en de bewoners die we ontmoetten een lekkere kop koffie aanboden. Zo wilden we hen aanspreken en uitnodigen om naar het Huizeke te komen.Onze koffiekar werd een groot succes, en tot op de dag van vandaag kan je ons wekelijks wel ergens in de wijk terugvinden.

Wij zoeken vrijwilligers die in groepjes van drie willen meegaan, op woensdagnamiddag (14-16u) of vrijdagnamiddag (14-16u). We vragen van deze vrijwilligers dat ze de gezellige warmte van het onthaal uitstralen en bij een kop koffie een praatje slaan en het Huizeke warm aanbevelen. Heb je interesse, geef ons een seintje, 02/511.15.77. Of mail naar steven@vrienden-huizeke.be

Goed-gevoel-stoel

“1 op 7 inwoners van ons land moet vechten om te overleven. Ze hebben problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen,… Als je zoveel zorgen hebt, klinkt ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ wel heel veraf. Af en toe eens even een goed gevoel, dat ken je wel. Maar dat is meestal ook zo snel weer weg.”

Het doel van dit project is de draagkracht van kwetsbare groepen te verhogen. Aan de hand van drie sessies wordt er getracht om samen in groep te werken aan de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen. Dit project is vooral gericht op laaggeschoolden, thuislozen en kansarmen. Er wordt gewerkt rond vier thema’s (vier poten van de stoel). Deze zijn: hulp en steun zoeken, jezelf beschermen, jezelf goed doen en jezelf graag zien. Een goed gevoel vanbinnen is een langer en beter gevoel naar buiten toe.

De reden waarom dit project uit de grond is gestampt, is tweevoudig. Ten eerste willen ze mensen die het moeilijk hebben of zich in een moeilijke periode bevinden, sterker maken. Veel kansarmen kunnen zich bij elkaar herkennen: ze leven allemaal in armoede. Aan de hand van dit project zien de mensen dat ze niet alleen zijn. Door er samen over te spreken, kan je sterker worden. Kansarmen leven met een enorme draaglast waardoor er niet altijd het besef is dat ook zij sterk (kunnen) zijn. Door te spreken in groep over je draaglast kan je je eigen draagkracht leren zien. Het is een proces waarbij elke persoon moet groeien om zo zijn eigen mogelijkheden/krachten te kunnen herkennen met als doel tot een beter gevoel te komen. Ten tweede zou er jaarlijks moeten gewerkt worden rond geestelijke gezondheid binnen begeleidingsorganisaties. De ‘Goed-Gevoel-Stoel’ biedt hiervoor handvatten aan.

Kansarmen zijn mensen die het moeilijk hebben op tal van vlakken: inkomen, werk, relaties, eenzaamheid, gezondheid etc. Meestal geraken deze mensen niet alleen uit hun situatie en is dus hulp van anderen een noodzaak. Er is steun, vertrouwen en solidariteit nodig en de goed-gevoel-stoel kan dit bieden.

Aan de hand van drie sessies (met een duur van max. 2,5 uur/sessie) leer je kijken naar je draaglast en werken aan je draagkracht. Er wordt gekeken welke thema’s al min of meer in je leven aanwezig zijn en aan welke thema’s je nog moet werken/verstevigen. Naar het einde toe worden een aantal goed-gevoel-acties meegegeven die je kan gebruiken in de toekomst om je goed gevoel langer vast te houden. Deze kunnen zowel in groep als persoonlijk gebruikt worden.