Vereniging waar Armen het Woord nemen

Op 12 maart 2003 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed betreffende de armoedebestrijding. In dit decreet werd voorzien dat verenigingen die armoede bestrijden, inhoudelijke en financiële ondersteuning kunnen krijgen indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Om erkend te worden als Vereniging waar Armen het woord nemen moet een vereniging voldoen aan zes criteria, of er minstens aan werken. Wanneer wij deze criteria onder ogen kregen, bleek al snel dat wij niet zo heel veel extra inspanningen moesten leveren om hier aan te voldoen. Werken met mensen met een laag inkomen, samenkomen, verregaande inspraak in het bestuur, ons gedacht zeggen… het gebeurt hier al zovele jaren doorheen al onze activiteiten. Daarom dienden wij ook onze aanvraag in, en werden wij erkend als vereniging.

Armoede sluit uit op vele levensgebieden, o.a. de school, culturele activiteiten, sociale netwerken, gezondheidszorg. Rond enkele van deze thema's hebben wij projecten opgezet, waarover u meer te weten komt bij 'Themaprojecten'.