Het Bestuur

Michel De Brabander, voorzitter

Tony Groessens, penningmeester

Marc Decoene, bestuurslid

Erik Tamboryn, bestuurslid

Edwin Vanhollebeke, bestuurslid

Luc Comhaire, gecoöpteerd lid

Dorian Lauwaert, bestuurslid