Project Digitale Inclusie

De Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen (VWAWN) stelden vast dat tijdens de COVID-19 crisis mensen die in armoede leven in een nog dieper veelzijdig sociaal isolement terecht kwamen dan voorheen. Het Brussels Platform Armoede (BPA) en de VWAWN willen daarom bij de heropstart van de basiswerkingen versterkt inzetten op outreach en aanklampend werken en een sterke relance. Ze willen daarom empowerende trajecten uitrollen rond (reeds bestaande) noden van mensen die in armoede leven die door de COVID-19 crisis sterk uitvergroot en op scherp gesteld werden: eenzaamheid en sociale isolatie, psychosociaal welzijn en gezinsrelaties, het dichten van de digitale kloof, het verbeteren van de toegang tot grondrechten en het opnieuw aansluiting vinden bij de samenleving.


In de COVID-19 crisis leidden de veiligheidsmaatregelen (o.a. social distancing) voor veel burgers tot een andere manier van werken (thuiswerk als norm waar het kan), tot zorg-, dienst- en hulpverlening op afstand, tot afstandsonderwijs, tot vermijden van cash-betalingen … De digitalisering van het dagelijkse leven kwam van de ene op de andere dag en noodgedwongen in een ongekende stroomversnelling terecht. Tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat wie niet digitaal mee is, essentiële rechten en dienstverlening misloopt. Er werden grote noden gedetecteerd in functie van het afstandsonderwijs, arbeidsbemiddeling en solliciteren, publieke dienstverlening en de zorg en hulpverlening. De noden situeren zich zowel op het niveau van werkbare toestellen en internettoegang als op het vlak van digitale vaardigheden.


Recente cijfers van de Koning Boudewijn Stichting, UCL en VUB (‘Digitale Inclusie: Essentiële diensten online: toegankelijk voor iedereen?’ 2021 & ‘Barometer Digitale Inclusie 2020’) tonen aan dat 10% van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest thuis niet beschikken over internet. Naast het ontbreken van toegang tot de digitale wereld, is er ook een tergend probleem wat digitale vaardigheden betreft. Zo’n 40% van de bevolking hebben onvoldoende digitale vaardigheden, waardoor de maatschappelijke kwetsbaarheid alleen maar groter wordt. Een opvallend observatie is ook dat 38% van de Brusselaars alleen via de smartphone gebruik maakt van het internet en 21% gewoon geen of beperkt gebruik maakt van het internet. Het inkomen is bij al deze cijfers de overheersende determinerende parameter, alsook opleidingsgraad en gezinssamenstelling in mindere mate.Vzw Vrienden van het Huizeke (en vzw Wijkpartenariaat – De Schakel) deden bij de eigen gebruikers gelijkaardige vaststellingen en willen daarom in tandem werken aan het verhogen van de functionele digitale basisvaardigheden van mensen die in armoede leven en het verkleinen van de digitale kloof.


Dit project gaat aan de slag om de noden te detecteren die aanwezig zijn bij onze doelgroep en gaat ervoor om deze noden om te zetten naar begeleiding, opleiding en eveneens naar het opzetten van partnerschappen met andere organisaties om de digitale kloof te verkleinen. Vanuit deze ervaringen zullen met ondersteuning van het BPA beleidsaanbevelingen geformuleerd worden. De opgedane kennis en het gecreëerde aanbod zo breed mogelijk verspreiden en beschikbaar maken is binnen dit project rond digitale inclusie eveneens een doelstelling.