Missie en visie

VZW Vrienden van het Huizeke wil een bijdrage leveren tot armoedebestrijding door mensen die in armoede leven te betrekken bij het hele maatschappelijke gebeuren, de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven te bevorderen en met hen te streven naar meer kansen in de maatschappij.

Om deze opdracht op te nemen, zullen we

- bijzondere aandacht besteden aan het uitbouwen van goede menselijke relaties met mensen uit de wijk rond het Vossenplein

- een onthaal verzorgen in de eigen lokalen op het Vossenplein 23

- ontspanning en vorming aanbieden

- huisbezoeken doen indien gevraagd

- hulpverlening bieden aan mensen in armoede

We doen dit onder meer door

- actief te blijven zoeken om mensen in armoede te bereiken

- armen en niet-armen te verenigen

- voorwaarden te scheppen opdat armen zélf het woord kunnen nemen en kunnen tonen wat ze kunnen

- initiatieven te nemen om de mentaliteit en het denken over armoede te veranderen

- in groep te werken rond zaken die mensen in armoede uitsluiten

- op te komen voor het respect en de gelijkwaardigheid van mensen in armoede

Buurthuis

De meeste activiteiten gaan door in het buurthuis ‘t Huizeke, Vossenplein 23, 1000 Brussel. Daar wordt het onthaal georganiseerd op ma-, di-, woe-, do- en vrijdagnamiddag van 14u-17u, en de laatste zondag van de maand, ook van 14u-17u.

Het buurthuis is vergaderzaal, feestlokaal, ontmoetingsruimte en uitvalsbasis voor activiteiten op verplaatsing..

Doelgroep

Vzw Vrienden van het Huizeke staat open voor alle mensen met vragen en problemen, en houdt daarbij de drempel zo laag mogelijk. Onze aandacht gaat weliswaar in het bijzonder naar kwetsbare mensen met verminderde welzijnskansen door factoren die behoren tot deze probleemgebieden:

· Armoede, sociale uitsluiting

· Thuisloosheid