Zelf ook partner worden?

Over

Verenigingen

De 8 verenigingen waar armen het woord nemen in Brussel bieden allemaal een warm onthaal aan mensen in armoede, zonder drempels. Samen met hen gaan we op weg om hen uit hun sociaal isolement te halen, sterker te maken, en na te denken over oplossingen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.