Over ons

Geschiedenis van Het Huizeke

Al meer dan 40 jaar zijn we actief in het kloppend hart van Brussel.

1983

In 1983 wordt een vroeger pijpensteelfabriekje in het hartje van de Marollen omgebouwd tot een gezellig ontmoetingshuis voor wijkbewoners. Het groeide vlug uit tot een kleinschalige en laagdrempelige buurtwerking, gerund door vrijwilligers.

1989

De vzw Vrienden van de Oude Markt wordt boven de doopvont gehouden in 1989, maar om de verwarring te voorkomen met de gelijknamige vzw Les Amis du Vieux Marché (die zich inzet voor de belangen van de marktkramers op het Vossenplein en hun sociale zetel eveneens heeft in ‘t Huizeke), wijzigt de naam in 1991 naar Vrienden van het Huizeke.

 

Tegen het einde van de jaren ’80 worden we meer en meer geconfronteerd met vragen naar goede en betaalbare huisvesting voor daklozen. Daarom wordt in 1989 een huis in de buurt gehuurd en start de vzw er een werking als transithuis, Den 12.

1992

Een dreigende sluiting van Den 12 in de kerstperiode van 1992 krijgt heel wat mediabelangstelling (er was o.a. een hongerstaking). Dit overtuigt een Antwerpse man, die onze doelstellingen genegen is, om het huis te kopen. Door de financiële steun van veel gewone mensen, verenigingen en scholen, kunnen we zelf een huis in de wijk aankopen dat we renoveren en De Sleutel noemen.

1993

In 1993 wordt aan de statuten een artikel toegevoegd met betrekking tot het ontstaan van Den 12 en De Sleutel (= begin van thuislozenopvang).

1999

Onder druk van de overheid sluiten Den 12 en De Sleutel zich als onthaaltehuis aan bij een grotere organisatie, de vzw Archipel (CAW). De fusie wordt voltooid op 1/1/1999. Het buurthuis ’t Huizeke blijft zelfstandig werken.

2004

In 2004 wordt het buurthuis Vrienden van het Huizeke door de Vlaamse Gemeenschap officieel erkend als een Vereniging waar Armen het Woord Nemen. De statuten worden in die zin aangepast.

2014

Op CAW niveau voltrekt zich in 2014 een nieuwe fusie. CAW Archipel en CAW Mozaïek vormen vanaf dan samen CAW Brussel.

2018

Door een reorganisatie binnen het CAW Brussel, krijgt de thuislozenwerking van Vrienden van het Huizeke in 2018 een andere opdracht: we worden een dienst ambulante woonbegeleiding, binnen de cluster Ambulante Woonbegeleiding en Thuislozenzorg.

2020

Op 01/09/2020 trekt de thuislozenwerking van Vrienden van het Huizeke zich definitief terug uit het CAW om een samenwerking aan te gaan met de Damiaanactie/Belta voor de opvang en begeleiding van tbc-patiënten.

2023

Opening van 'den twaalf', ons nieuw gerenoveerde opvangplaats in hartje Brussel. Zes gloednieuwe studio's bieden essentiële ondersteuning aan daklozen met tuberculose, met het hoofddoel van genezing en re-integratie in de samenleving. Een gemeenschappelijke inspanning met partners Damiaanactie - Action Damien, BELTA en Lions Clubs.