Armoede is een onrecht waartegen wij strijden samen met hen die eronder lijden.

Word ook een vriend
van het huizeke!

Jouw steun kan doorslaggevend zijn voor een persoon of gezin in armoede. Ontdek hoe jij kan helpen.