Geschiedenis van het Huizeke

De geschiedenis van ‘t Huizeke begint in 1983. Toen werd een vroeger pijpensteelfabriekje in het hartje van de Marollen omgebouwd tot een gezellig ontmoetingshuis voor wijkbewoners. Het groeide vlug uit tot een kleinschalig buurtwerk met christelijke inspiratie.

Dit bracht kansarmen uit de wijk bijeen rond allerlei activiteiten, gaande van wekelijkse onthaalnamiddagen, maaltijden, uitstappen, tot dans- en feestmomenten.

De inrichting van het huis zorgde ervoor dat mensen zich vlug thuis voelden:een grote vogelkooi op de binnenkoer bracht meteen een prettige sfeer in huis.

Wijkbewoners brachten foto’s, schilderijen,... mee als versiering.

Van bij het begin was dit een huis met een lage drempel: mensen kunnen er even op adem komen bij een kop koffie en vinden er altijd een luisterend oor.

Geleidelijk structureerde de groep vrijwilligers zich en werd de vzw “Vrienden van het Huizeke” opgericht, naast de reeds bestaande vzw “De Vrienden van de Oude Markt” die zich inzetten voor de belangen van de marktkramers op het Vossenplein en hun sociale zetel eveneens hebben in ‘t Huizeke.

Tegen het einde van de jaren ’80 werden we meer en meer geconfronteerd met vragen naar goede en betaalbare huisvesting voor daklozen. Daarom werd in 1989 een huis in de buurt gehuurd en startte de vzw er een werking als transithuis.

Dit eerste huis noemden we “Den 12”, omwille van het huisnummer en het aantal mensen dat er kon wonen.

In de kerstperiode van 1992 dreigde “Den 12” te moeten sluiten. De eigenaar had het huurcontract opgezegd en wou de woning verkopen. We hielden een hongerstaking om te protesteren tegen deze situatie. Mede door de belangstelling van de media vonden we een Antwerpse koper die onze doelstellingen genegen was. We konden ook rekenen op financiële steun van veel gewone mensen, verenigingen en scholen, voor wie miserie niet ver van hun bed bleef. Op die manier gaven ze vorm aan hun solidariteit. Vanuit deze actie konden we zelf een huis in de wijk aankopen dat we renoveerden en “De Sleutel” noemden. In dit huis hebben we 3 transitkamers voor een verblijf van max 18 mnd, en 4 appartementen begeleid wonen voor thuislozen.

De actieve groep vrijwilligers wordt ondersteund door maatschappelijk werkers. Twee van hen begeleiden vooral de bewoners. Zij helpen hen hun sociaal administratieve situatie in orde te brengen en ondersteunen hen bij het zoeken naar werk, een opleiding, een woonst.

Door te groeien in zelfvertrouwen kunnen de bewoners er bouwen aan nieuwe relaties en een betere toekomst. In het buurthuis, een Vereniging waar armen het woord nemen, werken eveneens twee maatschappelijk werkers die zich vooral op de kansarme buurtbewoners richten: doel is de kwaliteit van het leven van de buurtbewoners te optimaliseren via allerlei activiteiten, projecten en toeleiding tot bestaande organisaties, en daarnaast samen met hen vanuit de praktijk signalen te geven naar de overheden met betrekking tot armoedebestrijding.

Onder druk van de overheid sloten “Den 12” en “De Sleutel” zich als onthaaltehuis aan bij een grotere organisatie, de vzw Archipel (CAW). Hierin vinden we andere partners in het welzijnswerk. De fusie werd voltooid op 1/1/1999. Er werd gekozen voor een organisatiemodel waar iedere deelwerking zijn eigenheid behoudt. In de praktijk van het werk verandert er dus niet zo veel. Intussen heeft zich wel al een nieuwe fusie voltrokken: sinds 1/1/2014 vormen CAW Archipel en CAW Mozaïek samen het nieuwe CAW Brussel.

Het buurthuis ’t Huizeke blijft zelfstandig werken en wordt gesubsidieerd als Vereniging waar Armen het Woord Nemen.

Het werd gerenoveerd en een achterzaal werd in gebruik genomen. Er staat ook een grote keuken ter beschikking van bewoners en wijkbewoners. “Kunst onder dak” is bedoeld om kansarme kunstenaars te laten exposeren. Een nieuw project, « Onderwijs en armoede » ging van start. Ouders met een laag inkomen en kinderen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs komen samen om ervaringen te delen en stappen te ondernemen naar scholen en beleid, zodat ervaren problemen bespreekbaar worden en er kan gezocht worden naar oplossingen.

In het kort :

In 1989 werd de vzw opgericht onder de naam Vrienden van de Oude Markt

In 1991 werd, omwille van de verwarring met Les Amis du vieux marché, de naam gewijzigd in Vrienden van het Huizeke

In 1993 werd aan de statuten een artikel toegevoegd met betrekking tot het ontstaan van Den 12 en De Sleutel (= begin van thuislozenopvang)

In 2004 werd in de statuten opgenomen dat we een Vwawn zijn.