Geschiedenis van het Huizeke

 • In 1983 wordt een vroeger pijpensteelfabriekje in het hartje van de Marollen omgebouwd tot een gezellig ontmoetingshuis voor wijkbewoners. Het groeide vlug uit tot een kleinschalige en laagdrempelige buurtwerking, gerund door vrijwilligers.


 • De vzw Vrienden van de Oude Markt wordt boven de doopvont gehouden in 1989, maar om de verwarring te voorkomen met de gelijknamige vzw Les Amis du Vieux Marché (die zich inzet voor de belangen van de marktkramers op het Vossenplein en hun sociale zetel eveneens heeft in ‘t Huizeke), wijzigt de naam in 1991 naar Vrienden van het Huizeke.


 • Tegen het einde van de jaren ’80 worden we meer en meer geconfronteerd met vragen naar goede en betaalbare huisvesting voor daklozen. Daarom wordt in 1989 een huis in de buurt gehuurd en start de vzw er een werking als transithuis, Den 12.


 • Een dreigende sluiting van Den 12 in de kerstperiode van 1992 krijgt heel wat mediabelangstelling (er was o.a. een hongerstaking). Dit overtuigt een Antwerpse man, die onze doelstellingen genegen is, om het huis te kopen. Door de financiële steun van veel gewone mensen, verenigingen en scholen, kunnen we zelf een huis in de wijk aankopen dat we renoveren en De Sleutel noemen.


 • In 1993 wordt aan de statuten een artikel toegevoegd met betrekking tot het ontstaan van Den 12 en De Sleutel (= begin van thuislozenopvang).


 • Eerste beroepskrachten onthaalhuizen en Huizeke?


 • Onder druk van de overheid sluiten Den 12 en De Sleutel zich als onthaaltehuis aan bij een grotere organisatie, de vzw Archipel (CAW). De fusie wordt voltooid op 1/1/1999. Het buurthuis ’t Huizeke blijft zelfstandig werken.


 • In 2004 wordt het buurthuis Vrienden van het Huizeke door de Vlaamse Gemeenschap officieel erkend als een Vereniging waar Armen het Woord Nemen. De statuten worden in die zin aangepast.


 • Op CAW niveau voltrekt zich in 2014 een nieuwe fusie. CAW Archipel en CAW Mozaïek vormen vanaf dan samen CAW Brussel.


 • Door een reorganisatie binnen het CAW Brussel, krijgt de thuislozenwerking van Vrienden van het Huizeke in 2018 een andere opdracht: we worden een dienst ambulante woonbegeleiding, binnen de cluster Ambulante Woonbegeleiding en Thuislozenzorg.


 • Op 01/09/2020 trekt de thuislozenwerking van Vrienden van het Huizeke zich definitief terug uit het CAW om een samenwerking aan te gaan met de Damiaanactie/Belta voor de opvang en begeleiding van tbc-patiënten.