Vrienden van het Huizeke vzw

NIEUWS

Vossenplein, 231000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


Doe je online shopping via ‘Trooper’ en steun zo Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke steunen ZONDER 1 euro extra uit te geven? Geen probleem!! 1 extra klikje en je steunt je favoriete organisatie.

Ga naar https://trooper.be/vriendenvanhethuizeke

* Klik op de foto van Vrienden van het Huizeke

* Zoek de webshop (er zijn er tientallen !) waar je je aankopen wilt doen, klik deze aan, en je kan shoppen of boodschappen doen zoals je het altijd al gedaan hebt.

Voor de rest moet je niets doen. Met dit verschil dat Trooper het nodige doet om een percentje aan ons te schenken, en voor jullie kost het niets extra !

Probeer het maar, en contacteer ons gerust mochten jullie hierover nog vragen hebben !

* Interview met Ann en Anahit (BRUZZ)

Naar aanleiding van de studiedag van de Koning Boudewijnstichting rond kinderarmoede, volgde BRUZZ Ann en Marisa op 26 november 2019 aan de schoolpoort van Sint-Lukas in Schaarbeek. De reportage kan je hier bekijken.

* Benefietconcert tvv Vrienden van het Huizeke

Jazz voor de toekomst van Brusselse kinderen

23 november, 20u, Groenstraat 156 in Schaarbeek…. De start van een wonderlijke avond. Jan Hautekiet zette in op de piano en nam ons mee in heerlijke muziek, hier en daar bijgestaan door Tuur Florizoone op accordeon.

Tuur nam het nadien over met Tricycle en zette de vervoering verder. Prachtige muziek, schitterende artiesten! Tijdens de pauze zorgden enkele moeders uit de oudergroep Chitchat voor heerlijke toastjes, en nadien mochten we luisteren naar Christian Mendoza en zijn vrienden. Ook hij bracht vervoering, emotie en vooral: muzikale klasse.

Bij het einde van de avond klonk uit vele monden: schitterend, wonderlijk, ongelooflijk, Jazz Gent waardig...

Dank aan de artiesten, aan de medewerkers en aan de aanwezigen. Foto’s volgen, maar geniet alvast na met enkele streepjes muziek...

Jan Hautekiet

Christian Mendoza trio

Tricycle

Tuur Florizoone en Jan Hautekiet


* Ons Schepencollege

Dit zijn ze dan, de enthousiaste vrouwen en mannen die deel uitmaken van ons Schepencollege. Zij komen maandelijks op de laatste woensdag samen om het reilen en zeilen binnen 't Huizeke te bespreken.

* Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 2018 is te downloaden onder de rubriek 'Tijdschrift 't Huizeke'.

* Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.

Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen. Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info@vrienden-huizeke.be