Vrienden van het Huizeke vzw

Met de steun van : 

NIEUWS

Vossenplein, 23 - 1000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook en LinkedIn

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


Steun onze daklozenopvang en koop wijn!


Vrienden van het Huizeke biedt al jarenlang opvang en begeleiding van daklozen aan. In De Sleutel bieden wij appartementen aan in samenwerking met Baita. Omdat de meeste cliënten een zeer laag inkomen hebben, krijgen zij van ons een huurkorting, zodat ze in staat zijn nog wat te sparen, of soms gewoon te overleven nadat ze hun woonkosten hebben betaald.

Deze huurkorting wordt betaald met uw financiële giften.

Den 12 zijn we aan het verbouwen tot 6 mooie studio’s met een eigen keukentje, douche en toilet voor dakloze TBC-patiënten, in samenwerking met Damiaanactie en BELTA, de Belgische vereniging voor bestrijding van Tuberculose. In afwachting van het einde van de verbouwingen bieden we huisvesting aan in studio’s verspreid over het Brusselse Gewest. Ook hier komen we tussen in de huurprijs, omdat veel van de patiënten (nog) geen inkomen hebben bij aanvang van hun herstel.

Bovendien zullen wij, eens de verbouwingen klaar zijn, deze studio’s bemeubelen en voorzien van linnengoed en kookgerei.

Dit kost allemaal geld, vandaar dat wij beroep doen op u.

U kan lekkere wijn kopen bij Vrienden van het Huizeke, en ons hiermee steunen. U geniet van een goed glas, wij genieten van uw financiële steun, de daklozen genieten van een comfortabele studio en werken aan hun gezondheid. Win-win-win dus….

Hoe werkt het?

Wij bieden 3 zorgvuldig geselecteerde wijnen aan:

 


  Vignobles Demazet l’Estive Rosé (2020) - €10/fles

Domaine de la Grave Tradition Blanc (2019) - €13,35/fles

Tenute Ducali Primitivo Rosso (2019) - €11,65/fles

   

Deze wijnen kan u kopen per 6 flessen via onze webshop.

U kan ze afhalen bij Vrienden van het Huizeke, of een afhaalpunt aangegeven op het bestelformulier.

Aarzel niet, de voorraad is beperkt!

Meer info of bestellen? Klik hier


Project Digitale Inclusie

De voorbije maanden hebben blootgelegd dat het niet voor iedereen eenvoudig is om het contact met de 'buitenwereld' te onderhouden, nu ons al zolang wordt opgedragen om zo weinig mogelijk mensen te zien.  In tijden waarin de sociale media floreren als nooit tevoren (zoom, skype, whatsapp, enz...) vallen helaas heel wat mensen uit de boot.  Niet zelden gaat het om mensen die laaggeschoold zijn en moeten leven van een minimuminkomen.  De noden situeren zich vooral op het niveau van internettoegang, beschikken over het juiste materiaal én het ontbreken van de digitale vaardigheden om met dat materiaal te kunnen werken.  

Onze collega Dorian beoogt met dit project die digitale kloof wat kleiner te kunnen maken.  Meer info over het project kan je hier nalezen.

Wat gebeurt er met uw giften ?

Elke gift, hoe klein of groot ook, krijgt onze volledige aandacht en wordt met zorg besteed. Wij waken er steeds nauwgezet over dat uw giften gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, én te ijveren voor structurele, maatschappelijke oplossingen.

Wij hebben hiertoe doorheen de jaren professionals in loondienst aangeworven, omwille van de complexiteit van de armoedeproblematiek. Deze complexiteit vraagt deskundigheid naast aanwezigheid en beschikbaarheid. We zorgen er wel voor dat wij de loonkosten zoveel mogelijk laten dragen door subsidiërende overheden en zien dit als een manier waarop een samenleving haar verantwoordelijkheid opneemt.

Giften worden vooral ingezet in het rechtstreeks belang van de mensen met en voor wie wij werken: bemeubeling van de studio’s waarin zij verblijven, huurkorting, aankoop van koffie, thee, koekjes, klein materiaal voor het onthaal, voedingsmiddelen voor de activiteiten, kosten van de feesten en uitstappen enz.

Grotere investeringen waar wij voor staan (het aanpassen van onze onthaalhuizen den 12 en De Sleutel aan het moderne comfort en de Brusselse wooncode) worden deels met giften, deels met subsidies gefinancierd.

Hier kan u lezen hoe wij op een transparante wijze omgaan met álle financiële middelen die wij ter beschikking hebben, zowel subsidies als giften. Wij hopen dan ook oprecht verder te kunnen rekenen op vrijwillige bijdragen en zijn op elk moment bereid u alle informatie te geven die u nodig heeft om u er van te vergewissen dat uw gift goed gebruikt wordt.

Michel De Brabander, voorzitter

Samenwerking Damiaanactie-Belta-Vrienden van het Huizeke

In het kader van de samenwerking tussen Damiaanactie, Belta en Vrienden van het Huizeke, maakte de Damiaanactie een campagnefilmpje over dit project.    

Op de website van de Damiaanactie staat eveneens een artikel over het Belta-project. 

NL BELTA IGTV.mp4

Ons bankje

Een bankje op onze stoep, in dezelfde kleur als onze voordeur en onze luikjes.  En er wordt gretig gebruikt van gemaakt, zowel door onze mensen als door toevallige passanten.

Een radioreporter van Bruzz kwam de bank zelf uittesten, en Steven en Hassan mochten live op antenne hun verhaal vertellen.

Herbekijk hier het interview.


Gezocht : laptops in goede staat

Als er iets is dat corona ons heeft geleerd, dan is het wel dat de digitale kloof alsmaar groter wordt.  Een steeds groter wordende groep mensen kan niet mee profiteren van de digitale technologie, omdat ze er de kennis niet voor hebben of gewoonweg omdat ze zich het materiaal niet kunnen veroorloven.  In vele sectoren wordt volop ingezet op thuiswerk, ook bij ons, hoewel dit niet altijd evident is want het menselijk contact valt weg.  Maar soms kan het helaas niet anders...  het is voor ons dan ook van het allergrootste belang dat wij in voortdurend contact kunnen blijven met onze cliënten, zeker zij die alleen zijn.  

Daarom zouden we een oproep willen lanceren om ons te helpen met (tweedehands) laptops die we aan onze mensen kunnen bezorgen, zodat we via Skype, Zoom, Whatsapp, enz... in contact kunnen blijven.  Wij maken er werk van om hen de basis van deze media te leren gebruiken, en voor hen is het leuker om af en toe eens een gezicht te zien in plaats van enkel een stem te horen aan de telefoon.

Mocht je zelf nog een laptop hebben (in goede staat) of iemand kennen die zijn oude laptop niet meer gebruikt, aarzel niet om ons te contacteren.  Je helpt er ons alvast een hele stap mee vooruit !  Bedankt ! 

Doe je online shopping via ‘Trooper’ en steun zo Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke steunen ZONDER 1 euro extra uit te geven? Geen probleem!! 1 extra klikje en je steunt je favoriete organisatie. 

Ga naar https://trooper.be/vriendenvanhethuizeke  

* Klik op de foto van Vrienden van het Huizeke 

* Zoek de webshop (er zijn er tientallen !) waar je je aankopen wilt doen, klik deze aan, en je kan shoppen of boodschappen doen zoals je het altijd al gedaan hebt. 

Voor de rest moet je niets doen. Met dit verschil dat Trooper het nodige doet om een percentje aan ons te schenken, en voor jullie kost het niets extra

Probeer het maar, en contacteer ons gerust mochten jullie hierover nog vragen hebben ! 

Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.

Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen. Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info@vrienden-huizeke.be