Conferentie over het Europees Sociaal Handvest

Gepubliceerd op
16/4/2024

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de European Union zitten de Europese instellingen en armoedeorganisaties twee dagen samen in Terhulpen. Daar tekenen ze de krijtlijnen uit van het Europees sociaal beleid voor de komende vijf jaar. En dat heeft ook een belangrijke impact op het Brussels niveau.

Het Belgisch Netwerk Armoedebstrijding - Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté, vaardigde coördinatrice Caroline Van der Hoeven en onze collega en ervaringsdeskundige Ann Milis af om op de conferentie de stem van mensen in armoede te vertegenwoordigen 📢. Die vraag kwam eveneens van de kabinetten van federaal minister van o.a. armoedebestrijding Karine Lalieux en federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.