Project digitale inclusie

Gepubliceerd op
13/10/2023

De voorbije maanden hebben blootgelegd dat het niet voor iedereen eenvoudig is om het contact met de 'buitenwereld' te onderhouden, nu ons al zolang wordt opgedragen om zo weinig mogelijk mensen te zien.  In tijden waarin de sociale media floreren als nooit tevoren (zoom, skype, whatsapp, enz...) vallen helaas heel wat mensen uit de boot.  Niet zelden gaat het om mensen die laaggeschoold zijn en moeten leven van een minimuminkomen.  De noden situeren zich vooral op het niveau van internettoegang, beschikken over het juiste materiaal én het ontbreken van de digitale vaardigheden om met dat materiaal te kunnen werken.  

Onze collega Dorian beoogt met dit project die digitale kloof wat kleiner te kunnen maken.