Vrienden van het Huizeke strijdt mee tegen tbc

Gepubliceerd op
25/3/2024

Ook in België blijft tuberculose een dagdagelijkse realiteit, met nog meer dan 800 gevallen in België in 2022. En jaarlijkse sterven wereldwijd meer dan 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte.

Sinds 2020 dragen wij ook een klein steentje bij aan het bestrijden van tuberculose in ons land. Wij bieden opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze tuberculosepatiënten.  Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking met Belta ; de opsporing van tuberculose en de medische begeleiding van de patiënten gebeurt in Brussel door Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en Fonds des Affections Respiratoires - FARES asbl. De financiële ondersteuning van Damiaanactie - Action Damien maakt dit project mogelijk.

Hartelijk dank aan iedereen voor deze fijne en zeer waardevolle samenwerking ! 💙