Wat gebeurt er met uw giften?

Gepubliceerd op
13/10/2023

Elke gift, hoe klein of groot ook, krijgt onze volledige aandacht en wordt met zorg besteed. Wij waken er steeds nauwgezet over dat uw giften gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, én te ijveren voor structurele, maatschappelijke oplossingen.

Wij hebben hiertoe doorheen de jaren professionals in loondienst aangeworven, omwille van de complexiteit van de armoedeproblematiek. Deze complexiteit vraagt deskundigheid naast aanwezigheid en beschikbaarheid. We zorgen er wel voor dat wij de loonkosten zoveel mogelijk laten dragen door subsidiërende overheden en zien dit als een manier waarop een samenleving haar verantwoordelijkheid opneemt.

Giften worden vooral ingezet in het rechtstreeks belang van de mensen met en voor wie wij werken: bemeubeling van de studio’s waarin zij verblijven, huurkorting, aankoop van koffie, thee, koekjes, klein materiaal voor het onthaal, voedingsmiddelen voor de activiteiten, kosten van de feesten en uitstappen enz.

Grotere investeringen waar wij voor staan (het aanpassen van onze onthaalhuizen den 12 en De Sleutel aan het moderne comfort en de Brusselse wooncode) worden deels met giften, deels met subsidies gefinancierd.

Hier kan u lezen hoe wij op een transparante wijze omgaan met álle financiële middelen die wij ter beschikking hebben, zowel subsidies als giften. Wij hopen dan ook oprecht verder te kunnen rekenen op vrijwillige bijdragen en zijn op elk moment bereid u alle informatie te geven die u nodig heeft om u ervan te vergewissen dat uw gift goed gebruikt wordt.

Michel De Brabander, voorzitter